International Geosynthetics Society
Česká republika

Vítejte na IGS.CZ

images/sablona/vitejte.jpg

International Geosynthetics Society - Česká Republika (IGS.CZ) je národní pobočkou International Geosynthetics Society (IGS), založené roku 1983 v Paříži.

IGS je společnost založená za účelem vědeckého a technického rozvoje geotextilií, geomříží, geomembrán a dalších jim podobných materiálů a souvisejících technologií.

Nabídka členství IGS.CZ pdf

Ponuka členstva IGS.CZ (SK) pdf

Nové znění stanov IGS.CZ

Pracovní skupina IGS.CZ pod vedením Ing. Míči zpracovala připomínky k revizi TP97 (Geotextílie a další geosyntetické materiály v zemním tělese pozemních komunikací) zadané ŘSD ČR. Připomínky byly předány revizní komisi TP97 a část z nich byla do nového znění technického předpisu začleněna.

Korunní 18, 120 00 Praha 2

Přidali jsme prezentace z letošního IGS semináře.