International Geosynthetics Society
Česká republika

ve dnech 24.1.2012 (Clarion Congress Hotel Praha) a 31.1.2012 (VUT Brno-Fakulta stavební) připravuje IGS.CZ odborný seminář "Ekonomicko-technologické přínosy používání geosyntetik", součástí seminářů je vždy také doprovodná výstava. Konference bude zahrnuta do programu v projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.