International Geosynthetics Society
Česká republika

ve dnech 21.1.2014 (ČVUT Praha) a 22.1.2014 (VUT Brno) se bude konat odborný seminář s mezinárodní účastí na téma "Geosyntetika ve stavební praxi 2014", součástí semináře je také doprovodná výstava. Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocen 1 kreditním bodem. Pozvánka s programem semináře a přihlášky jsou k dispozici…