International Geosynthetics Society
Česká republika

Vítejte na IGS.CZ

images/sablona/vitejte.jpg

International Geosynthetics Society - Česká Republika (IGS.CZ) je národní pobočkou International Geosynthetics Society (IGS), založené roku 1983 v Paříži.

IGS je společnost založená za účelem vědeckého a technického rozvoje geotextilií, geomříží, geomembrán a dalších jim podobných materiálů a souvisejících technologií.

Nabídka členství IGS.CZ pdf

Ponuka členstva IGS.CZ (SK) pdf

které se koná dne 14.4.2010 od 10,00h v hotelu Omega v Brně.
Pozvánka

Ve dnech 27.1.2010 (Praha) a 28.1.2010 (Brno) se uskuteční již 5.ročník odborného semináře IGS.CZ na uvedené téma. Pozvánka, přihlášky i anotace přednášek jsou Vám k dispozici pod aktivním odkazem.
Pozvánka Anotace přednášek Přihlášky

Za IGS CZ jsou její tři členové činní také v technických normalizačních komisích, v TNK 31-Textil Ing.Míča, v TNK 41-Geotechnika Ing.M.Vaníček a v TNK 65-Izolace staveb Ing. Ponikelský…

Nové znění stanov IGS.CZ

Pracovní skupina IGS.CZ pod vedením Ing. Míči zpracovala připomínky k revizi TP97 (Geotextílie a další geosyntetické materiály v zemním tělese pozemních komunikací) zadané ŘSD ČR. Připomínky byly předány revizní komisi TP97 a část z nich byla do nového znění technického předpisu začleněna.

Korunní 18, 120 00 Praha 2

Přidali jsme prezentace z letošního IGS semináře.