International Geosynthetics Society
Česká republika

2014 - přednášky ze semináře

 • Činnost IGS v letech 2013 - 2014 ppt
 • Horníček ppt
 • IGS Jacek ppt
 • Valášek - těsnění skládek
 • IGS TENAX importance of the grid choice
 • IGS TENAX influence of the block type
 • Martin Vaníček - Navrhování vyztužených zemních konstrukcí v souladu s Eurokódem
 • Horáčková - prezentace IGS
 • Martin Kašpar - opěrná konstrukce na IV. železničním tranzitním koridoru
 • Slanina - prezentace IGS

2012

 • Prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc. - Současný pohled na mezní stavy vyztužených zemin
 • Ing. Dalibor Grepl - Náhrada betonové opěrné zdi vyztuženou zemní konstrukcí
 • Ing. Petr Hubík - Opěrná zeď z vyztužené zeminy založená na hloubeném tunelu
 • Ing. Jan Valášek - Geosyntetika v tunelech
 • Ing. Lumír Míča PhD - Zajímavé zahraniční stavby
 • Ing. Radovan Baslík, CSc. - Informácia o IGS Slovensko, Geosyntetika na rýchlostnej ceste R1
 • Ing. Martin Kašpar - Problematika konsolidace násypu na podloží s rozdílnou únosností
 • Ing. Dalibor Grepl - Použití geobuněk pro úpravu podloží
 • Fotoreportáž ze seminářů v Praze a Brně 2012

2010

2008

2007

2006

2005