International Geosynthetics Society
Česká republika

Dne 6.6. 2018 proběhne jednání členské schůze spolku IGS.CZ, a to v Brně, zasedací místnosti katedry geotechniky na VUT.

ve dnech 21.1.2014 (ČVUT Praha) a 22.1.2014 (VUT Brno) se bude konat odborný seminář s mezinárodní účastí na téma "Geosyntetika ve stavební praxi 2014", součástí semináře je také doprovodná výstava. Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocen 1 kreditním bodem. Pozvánka s programem semináře a přihlášky jsou k dispozici…

Německá geotechnická společnost a IGS Německo pořádají ve dnech 21.-25.9.2014 v Berlíně již 10.mezinárodní geosynthetickou konferenci… více informací na www.10icg-berlin.com

ve středu 25.4.2013 v 10:00 v sále P5 pavilonu P v areálu BVV proběhlo valné shromáždění IGS.CZ, kde byl pro nové funkční období zvolen nový 3-členný výkonný výbor ve složení Doc.In.Lumír Míča Ph.D., Ing.Dalibor Grepl MSc. a Ing.Petr Hubík

ve dnech 18.-20.11.2013 se koná 2. Africká geosynthetická konference s tématem „Geosyntetika pro trvale udržitelný rozvoj v Africe“, více info na www.GeoAfrica2013.com

6.mezinárodní konference Geosyntetika-střední východ 2013 ve dnech 29.-30.10.2013, www.geosyntheticsme.com

IGS.CZ vydalo 2.číslo časopisu IGS News, toto číslo je věnováno tématu „Vyztužování zemních konstrukcí“