International Geosynthetics Society
Česká republika

Se širokým rozvojem geosyntetik vznikla potřeba také u nás oblast jejich používání systematicky sledovat a podporovat. Od roku 2003 proto pracuje i na našem území pobočka IGS.

Jejím cílem je zejména:

  • shromažďovat, analyzovat a rozšiřovat všechny poznatky o geosyntetikách v ČR,
  • aktivně se podílet na tvorbě norem a předpisů v oblasti využití geosyntetik a za tímto účelem vytvářet pracovní skupiny z řad svých členů.
  • připravovat přednášky, školení, semináře, sympózia, konference atd., podporovat akademické instituce při organizování akcí zaměřených na geosyntetika a jejich používaní,
  • zvýšit informovanost o geosyntetikách a o možnostech jejich použití, zlepšit komunikaci mezi odborníky z oblasti geosyntetik a ostatních oborů ve stavebnictví,
  • podporovat a koordinovat výzkum a vývoj v průmyslu, na univerzitách, odborných pracovištích a v jiných organizacích,
  • v praxi využívat známé poznatky dosažené v této oblasti,
  • podporovat standardizaci zkušebních metod geosyntetik a zkušebních zařízení.