International Geosynthetics Society
Česká republika

International Geosynthetics Society Česká republika (IGS.CZ) je společnost založena za účelem vědeckého a technického rozvoje geotextilií, geomříží, geomembrán a dalších jim podobných materiálů a souvisejících technologií.

Geosyntetické materiály

Obecný pojem pro geotextilie a další jim podobné materiály určené pro zabudování do zemních či dalších konstrukcí, ve kterých plní výztužnou, separační, filtrační, drenážní, protierozní či ochrannou funkci.

International Geosynthetics Society (IGS)

Poté, co bylo na Mezinárodní konferenci o používání textilií v geotechnických konstrukcích v Paříži roku 1977 poprvé použito výrazů "geotextilie a geomembrány" byla v roce 1983 založena International Geotextile Society, později International Geosynthetics Society. Jejím posláním je od počátku podporovat vědecký a technický rozvoj geosyntetických materiálů a jejich praktických realizací v nejrůznějších stavebních projektech. V současné době má téměř 2000 individuálních a 90 firemních členů. Jejich činnost je organizována zejména prostřednictvím 22 regionálních poboček.