International Geosynthetics Society
Česká republika

Nové znění stanov IGS.CZ

Pracovní skupina IGS.CZ pod vedením Ing. Míči zpracovala připomínky k revizi TP97 (Geotextílie a další geosyntetické materiály v zemním tělese pozemních komunikací) zadané ŘSD ČR. Připomínky byly předány revizní komisi TP97 a část z nich byla do nového znění technického předpisu začleněna.

Korunní 18, 120 00 Praha 2

Přidali jsme prezentace z letošního IGS semináře.